İç Mimarlık Ofislerinin Hizmetleri Nelerdir?

İç Mimarlık Ofislerinin Hizmetleri Nelerdir?

İç mimari, yaşadığımız çağda oldukça gelişim gösterdi. Son yıllarda kentsel dönüşüm başlığı altında birçok yeni binanın inşa edilmesi, bu alanın gelişme sebeplerinden biridir. Mekanların dışı kadar içinin de kusursuz olması anlayışı iç mimarlık ofisleri açısından renkli bir dönemi başlattı. Yaşam alanlarının mükemmel olmasını hedefleyen bu ofisler, birçok çalışmayı başarıyla yürütüyorlar.

İç Mimari Ofislerinde Çalışanlar Kimdir?

İç mimarlık ofisleri adından da anlaşılacağı üzere iç mimarlar ile çalışır. İç mimarlar bu konuda eğitim görmüş kimselerdir. Dört yıl süren iç mimarlık eğitimi, birçok farklı konu üzerinde verilmektedir. Bu fakültelerden mezun olan kimseler temel sanat, teknik resim ve bilgisayar destekli çizimlerde uzmandır.

Bu bilgilere sahip olmak, iç mimarların çalışmaları açısından değer taşımaktadır. Söz konusu tasarımlar, günümüzde önce sanal ortamda tasarlanıp, daha sonra gerçeğe uygulanmaktadır. Bu sayede hoşnut kalınmayan yönlerin işe başlanmadan önce düzeltilmesi kolay kılınır.

İç Mimarların Tasarım Süreci

Bir projeye başlanırken, onun kusursuz şekilde tasarlanması çok önemlidir. Böylelikle projede hiçbir aksama oluşmaz. Bir iç mimar, bir mekanı tasarlamaya başlamadan önce o mekanı ziyaret eder. Ve mekan hakkında fikir edinmeye başlar. Çünkü iç mimaride uygulanan belli trendler vardır. Bunların uygulanması, mekanın yapısına göre sağlanır. İşe başlarken çalışma alanının analizinin yapılması şarttır. Hizmet sunan iç mimarlık ofisleri bu konuya önem verirler.

Mekanın incelenmesinden sonra tasarıma başlanabilir. Çalışma fiilen başlamadan önce, tasarım bilgisayar ortamında planlanır. Bu sırada müşterilerin de fikirleri alınarak, son hale karar verilir.

Fiyat Araştırması ve Kalite Yönetimi

İç mimarların hedefinde sunacakları hizmetleri yüksek kalite ve uygun fiyatla vermek vardır. Bunun için işe başlanmadan önce mutlaka konu hakkında bir araştırma yapılmalıdır. Daha önceden belirlenen tasarımın en uygun fiyatla nasıl yapılabileceği, iç mimarlık ofisleri hizmetleri arasındadır.

Yapılan bu çalışma, kullanılacak malzemelerin listesinin çıkarılmasıyla başlar. Ve bu malzemelerin fiyat araştırması ile devam eder. Bu esnada müşteriye de danışılarak, en uygun olan malzemelerde karar kılınacaktır. Satın alınan malzemelerin yüksek kaliteyi içermesi çok önemlidir. Mimari çalışmaları genellikle ömürlük yapılır. Kullanım sırasında bozulmayan, dayanıklı ürünlerin seçilmesi esastır.

Projenin Uygulanması

Bir proje uygulanırken müşteri ile belli bir anlaşma yapılır. Projenin bu anlaşma şartları dahilinde tamamlanması esastır. Şartlar, yapılacak işin tanımını ve süresini içermektedir. Bir iç mimar, proje yapılırken mutlaka bunu denetler. En kısa sürede en verimli şekilde çalışmak iç mimari ofislerinin amacıdır.

Proje uygulanırken iç mimar dekorasyonu da sağlayacaktır. Ve dekorasyon için gereken malzemeler iç mimar tarafından temin edilir. Yapılan çalışmanın bir bütünlük arz etmesi elzem bir konudur. İç mimarlar mekanın tasarımını ve dekorasyonunu birbiriyle uyum içerisinde sağlamaktadır. Proje sonrasında ortaya çıkabilecek bazı sorunlar da iç mimarın sorumluluğundadır. Proje sonrasında da destek sunmaya devam ederler.